Priveste: predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Reabilitare Campus Universitar al Universitatii ,,Valahia” din municipiul Alexandria

HCL 67_26 feb 2015