Priveste predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cladire Internat si teren aferent si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat“ din municipiul Alexandria.

HCL 241_14 sep 2017

Expunere de motive la HCL 241

Raport de specialitate la HCL 241