Priveşte: participarea municipiului Alexandria, în calitate de solicitant, la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ teritoriale, institutii publice şi unităţi de cult”.

hcl_274_21_dec_2010