Priveste: modificareadenumiriiserviciului public local“ AdministratiaActivtatilorSociale, Protectie Sociala”in“DirectiaGenerala de AsistentaSociala”,a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numarului de personal siRegulamentului de organizaresifunctionare ale Serviciul Public Local ‘‘DirectiaGenerala de AsistentaSociala “ Alexandria

HCL 72_10 mar 2015|Anexa 1 la HCL 72|Anexa 2 la HCL 72

Sari la conținut