Priveste: modificarea denumirii serviciului public local “Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala” in “Directia Generala de Asistenta Sociala”, a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numarului de personal si Regulamentului de organizaresifunctionare ale Serviciul Public Local ‘‘DirectiaGenerala de AsistentaSociala “ Alexandria

HCL 72_10 mar 2015

Anexa 1 la HCL 72

Anexa 2 la HCL 72