Priveşte: modificarea şi completarea HCL nr.7/26.01.2017 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu SC. “Administraţia Străzilor,Construcţii Edilitare”, în vederea constituirii societăţii comerciale cu răspundere limitată “PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA”

HCL 82_15 mar 2017