Priveşte: modificarea şi completarea HCL nr. 278/ 21.12.2011 privind acordarea de scutire sau reducere de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii de apartamente din blocurile de locuinţe sau ai imobilelor care au executat, pe cheltuială proprie, lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţelor energetice a clădirilor

hcl_nr _8_din_26_ian_2012