Privește: modificarea și completarea HCL nr. 239/17.08.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria

HCL 01_29 ian 2021