Privește modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria

Anexa 1 la HCL 239

Anexa 2 la HCL 239

HCL 239_17 aug 2020