Priveste: modificarea si completarea H.C.L. nr.66/31.03.2011, privind stabilirea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat catre S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L

anexa_la_hcl_nr_16_din_30_ian_2013

hcl_nr_16_din_30_ian_2013