Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria

hcl_nr_279_din_30_oct_2013