Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr.147/2014, privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului in suprafata de 343,00 mp, precum si a constructiei existente pe teren, aflate in proprietatea privata a municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, situate în municipiul Alexandria, Blocul G, scara A, zona Modern, strada Ion Creanga, judetul Teleorman, pe durata executiei investitiei, pentru realizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialişti din sănătate

HCL 270_31 aug 2014