Priveste: modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011.

hcl_nr_299_din_30_oct_2013