Priveste: modificarea si completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 189 din 25 iunie 2015 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2016 si constituirea comisiei de analiza asolicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati

hotarare

anexa hot.