Priveste: modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr. 66/29.03.2021 cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat al municipiul Alexandria pentru anul 2022 şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorităţi

HCL-206_18.08.2021.pdf