Priveste : modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.43/28.02.2011, de concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 149 A.

HCL_79_31_03-2011_ modificare HCL 43