Priveste: modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman

HCL 165_29 mai 2014