Priveşte: modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 199 din 29 septembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului cu măsuri referitoare la orarul de funcţionare al restaurantelor şi al altor activităţi de servicii de alimentaţie publică pe raza municipiului Alexandria

HCL 215_30 iul 2015