Priveşte: modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Pieţe și Târguri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011

Anexa-1-la-HCL-1563

HCL-156_28-iun-2021