Priveste: modificarea si completarea anexei 2 la H.C.L. nr. 87 din 12.04.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L ALEXANDRIA.

hcl_ nr_149_ din_ 10_06_2011