Priveste: modificarea punctelor 62 si 95 ale Anexei nr. II la HCL nr. 233/24 august 2017 privind aprobarea organigramei,a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica specifica de executie de arhitect ,clasa I ,cu functia publica generala de executie de consilier,clasa I

HCL-378_21-dec-2017

 

expunere-de-motive-la-HCL-378

 

Raport-de-specialitate-la-HCL-378