Privește: modificarea poziției nr. 4 din Anexa nr.1 și pozițianr. 4 din Anexa 2 la H.C.L. nr.165/28.06.2021, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

HCL-243.pdf