Priveşte: modificarea Hotararii Consiliului Local nr.246 din 28 septembrie 2017 privind Aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului Alexandria şi directorii unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din Municipiul Alexandria , precum şi aprobarea Indicatorilor de performanţã, anexã la Contractul de management administrativ-financiar

HCL 367_20dec 2018

Expunere la HCL 367

Raport la HCL 367