Priveste : modificarea HCL nr. 93/29.04.2013 privind asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu SC Piete si Targuri Alexandria SRL in vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere limitata Termic Calor Serv.

HCL 205_18 iun 2014