Priveşte: modificarea HCL nr. 92/30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial

hcl_nr_261_din_21_dec_2011