Priveste : modificarea HCL nr 6/21.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria .

hcl_nr_39_din_21_feb_2013