Priveste: modificarea HCL nr. 162 din 30 iulie 2010, privind asocierea municipiului Alexandria , prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod postal 140030, reprezentat de Victor Dragusin in calitate de primar, cu SC Terma Serv SRL Alexandria in vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere limitata Administratia Strazilor, Constructii Edilitare.

hcl_nr_44_din_18_iul_2012