Priveşte: modificarea HCL 263/2020 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria

HCL-212_18.08.2021.pdf