Privește: modificarea H.C.L. nr. 74/27.02.2020, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire bază sportivă TIP 1, Șos. Turnu Măgurele, municipiul Alexandria, Baza Sportivă PECO, județul Teleorman”

HCL 252_17 aug 2020