Priveşte: modificarea H.C.L. nr. 286 din 10 octombrie 2017 privind trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii, a unor unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora

HCL 63_28 feb 2018

Expunere de motive la HCL 63

Raport de specialitate la HCL 63