Priveste: modificarea H.C.L. nr.219/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ”Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria,Directiei de Evidenta a Persoanelor,Directiei Politia Locala , Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si Serviciului Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria

HCL 362_21 dec 2017

anexa la HCL 362

EXPUNERE MOTIVE LA hcl 362

raport de specialitate la HCL 362