Priveste: modificarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului

HCL 62_27 feb 2019

Expunere la HCL 62

Raport la HCL 62