Priveste: modificarea Anexei nr. II la HCL nr. 233/24 .08. 2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica specifica de executie de arhitect ,clasa I ,cu functia publica generala de executie de consilier, clasa I

HCL 311_25 oct 2017

expunere de motive la HCL 311

Raport de specialitate la HCL 311