Priveste: modificarea anexei nr 4 la HCL nr 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL

hcl_108_din_12_mai_2011