Priveste: modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuire a contractului de delegare a gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL

HCL 178_25 iun 2015