Priveste : modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 74 / 28.09.2012 privind aprobarea organigramei , a statului de functii si numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor Sociale , Protectie Sociala Alexandria

hcl_nr_344_din_19_dec_2013