Priveste: modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 92/30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe si a terenurilor, apartinând domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial.

Hotarare nr 43_10 martie 2010 a Consiliului Local al mun Alexandria