Privește: Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 290/2018 privind aprobarea documentației tehnico economice actualizate, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”

HCL 139_27 mai 2020