Privește: modificarea anexei nr. 1, poziția 8 și anexei nr. 2, poziția 8 la H.C.L. nr. 83/28.03.2013, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria și poziția 87, anexă la H.C.L. nr. 128/29.04.2013, privind stabilirea și reactualizarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile componente ale sistemelor publice de alimentare cu apă și energie termică aparținând domeniului public al municipiului Alexandria

HCL 250_17 aug 2020