Priveşte: modificarea Anexei la HCL nr. 311/ 18 noiembrie 2013, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul Alexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria.

HCL 304_23 oct 2014