Privește: modificarea Anexei la HCL nr. 28/29.01.2020 privind salariile din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria

HCL 52_27 februarie 2020