Priveste: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul Alexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria

HCL 3_26 ian 2017