Priveste: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Alexandria.

HCL 200_25 iun 2015