Priveste: modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din municipiul Alexandria, de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita

HCL 68_25 feb 2016

Anexa 1 la HCL 68

Anexa 2 la HCL 68