Priveste : inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii unui garaj destinat parcarii unui autovehicul pentru deplasarea unui mijloc de transport al persoanelor cu handicap

HCL 276_25 sep 2015

Anexa 1 la HCL 276