Priveste: inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domenilui public de interes local al mun. Alexandria, pentru difuzare presa.