Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale modulare , aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în Piaţa PECO, poziţiile 3 şi 9

hcl_188_sp. modulare