Privește: dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Dunării, zona bl.800 cadastral 31184

HCL 131_29 aprilie 2020

Sari la conținut