Privește: declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor cote părți de teren aferente unor unități locative aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

HCL 52_25 nov 2020

Sari la conținut