Privește: declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor cote părți de teren aferente unor unități locative aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

HCL 34_24 feb 2021